Thông báo thay đổi IP

Kính gửi quý khách hàng! MH Solutions xin được thông báo về việc thay đổi IP hosting. Cụ thể như sau: Các IP 103.9.159.56, 103.9.159.81 đổi thành 103.108.132.226 Các IP 103.9.159.48 đổi thành 103.108.132.86 Thời gian thay đổi: Từ 01/08/2019 đến ngày 10/08/2019   Việc thay đổi IP sẽ đi ...

Thông báo bảo trì server VPS

Kế hoạch bảo trì hôm 23/06/2019 vì một số vấn đề phát sinh nên đã không triển khai, nay bên em thông báo kế hoạch bảo trì tổng thể ngày Chủ nhật tuần này. Cụ thể như sau, vào ngày Chủ nhật 14/04/2019 bên em tiến hành mở rộng Switch mạng và Nâng cấp phần cứng các node ...