Thông báo hỗ trợ chuyển đổi hosting Singapore về Việt Nam

Kính gửi quý khách hàng! Do sự cố đứt cáp quang biển và sự điều chỉnh của các nhà mạng, nên việc truy cập vào website của quý khách đang đặt tại hosting Singapore đôi khi bị gián đoạn, và thậm chí là không vào được ở mạng Viettel, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ...

Thông báo hỗ trợ chuyển đổi hosting Singapore về Việt Nam

Kính gửi quý khách hàng! Do sự cố đứt cáp quang biển và sự điều chỉnh của các nhà mạng, nên việc truy cập vào website của quý khách đang đặt tại hosting Singapore đôi khi bị gián đoạn, và thậm chí là không vào được ở mạng Viettel, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ...