Sectigo SSL

GoGetSSL® Domain SSL

Bắt đầu từ

110,000 VNĐ

12 tháng

  • Chứng chỉ SSL dành cho 1 tên miền
    domain.com + www
GoGetSSL® Wildcard SSL

Bắt đầu từ

1,820,000 VNĐ

12 tháng

  • SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
GoGetSSL® Multi-Domain SSL

Bắt đầu từ

450,000 VNĐ

12 tháng

  • SSL cho 3 domain xài cùng 1 web
Sectigo PositiveSSL

Bắt đầu từ

120,000 VNĐ

12 tháng

  • Chứng chỉ SSL cho 1 domain
Sectigo PositiveSSL Wildcard

Bắt đầu từ

2,500,000 VNĐ

12 tháng

  • SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain

Bắt đầu từ

550,000 VNĐ

12 tháng

  • SSL cho 3 domain