Chứng chỉ SSL

Sectigo PositiveSSL
110,000 VNĐ
1 năm
  • Chứng chỉ SSL cho 1 domain
    domain.com + www.domain.com
Sectigo PositiveSSL Wildcard
1,700,000 VNĐ
1 năm
  • SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
550,000 VNĐ
1 năm
  • SSL cho 3 domain
GoGetSSL® Domain SSL
100,000 VNĐ
1 năm
  • Chứng chỉ SSL dành cho 1 tên miền
    domain.com + www
GoGetSSL® Wildcard SSL
1,200,000 VNĐ
1 năm
  • SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
GoGetSSL® Multi-Domain SSL
450,000 VNĐ
1 năm
  • SSL cho 3 domain