Hosting Full SSD tốc độ cao - Hỗ trợ Litespeed - Backup hàng ngày - Tích hợp Imunify360 diệt virus, malware hàng ngày, đảm bảo website bạn luôn an toàn

Host 01
800,000 VNĐ

12 tháng

 • 1.5GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Domain
 • Unlimited Database
 • Free SSL
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • 15 MB/s IO
 • 10240 IOPS
 • 1 CPU
 • 1 GB RAM
Host 03
1,000,000 VNĐ

6 tháng

 • 5GB SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 5 Domain
 • Unlimited Database
 • Free SSL
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • 15MB/s IO
 • 10240 IOPS
 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
Unlimited 01
2,800,000 VNĐ

12 tháng

 • Unlimited SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 5 Domain
 • 12 Database
 • Free SSL
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • 15MB/s IO
 • 5120 IOPS
 • 250.000 Inode
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
Unlimited 02
2,000,000 VNĐ

6 tháng

 • Unlimited SSD
 • Unlimited Bandwidth
 • 10 Domain
 • Unlimited Database
 • Free SSL
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • 15MB/s IO
 • 10240 IOPS
 • 500.000 Inode
 • 2 CPU
 • 2 GB RAM