Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

WPML Lifetime - 1 Domain
  • 1 Domain
  • Lifetime Update
  • Include Woocommerce
  • All Extension
Elementor Pro 1 năm

Active elementor pro
Yêu cầu Cung cấp tài khoản admin để vào kích hoạt
Chỉ kích hoạt bản quyền, dịch vụ không bao gồm hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng elementor

License Directadmin Internal

License Directadmin chính hãng
Unlimited user
Unlimited domain
Chỉ hỗ trợ VPS tại Sài Gòn Data

Cài đặt Directadmin

Cài đặt Directadmin
Hỗ trợ Centos 7, Centos 8, Almalinux

License cPGuard - Directadmin 50 account

Smart Antivirus
Cloud based Auto Clean
Easily customizable
Optimized ModSecurity rules
CMS Bruteforce protection
Real-time Intrusion protection
Captcha protect login pages

Softaculous

Hỗ trợ cài đặt mã nguồn mở nhanh chóng
Dùng trên Directadmin/Cpanel