Basic

500,000 VNĐ
12 tháng
  • Dung lượng hộp mail 50GB

Email tên miền microsoft gói cơ bản
Hỗ trợ đầy đủ imap, pop3, smtp, ứng dụng outlook trên điện thoại
Onedrive 1TB
Hỗ trợ Microsoft team, Planner

Google workspace 15GB

900,000 VNĐ
12 tháng

Email tên miền sử dụng trên gmail
Dung lượng 15GB
Không bàn giao quyền quản trị

Google workspace 30G

1,200,000 VNĐ
12 tháng

Email tên miền sử dụng trên gmail
Dung lượng 30GB
Không bàn giao quyền quản trị