Email doanh nghiệp

Basic
500,000 VNĐ

12 tháng

 • 50GB Dung lượng hộp mail
Google workspace 15GB
900,000 VNĐ

12 tháng

 • Email tên miền sử dụng trên gmail
  Dung lượng 15GB
  Không bàn giao quyền quản trị
Google workspace 30G
1,200,000 VNĐ

12 tháng

 • Email tên miền sử dụng trên gmail
  Dung lượng 30GB
  Không bàn giao quyền quản trị