Singapore Cloud Hosting

1 GB 8 Đang có sẵn
$ 12,00
1 năm
 • 1 GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 1 domain Domain
 • Unlimited Database
 • Hàng ngày Backup
 • Cpanel Panel
 • Free SSL
 • Cloudlinux, Imunify360 Tích hợp
5 GB 2 Đang có sẵn
$ 48,00
1 năm
 • 5GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 3 domain Domain
 • Unlimited Database
 • Hàng ngày Backup
 • Cpanel Panel
 • Free SSL
 • Cloudlinux, Imunify360 Tích hợp
10 GB 5 Đang có sẵn
$ 72,00
1 năm
 • 10GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 5 domain Domain
 • Unlimited Database
 • Hàng ngày Backup
 • Cpanel Panel
 • Free SSL
 • Cloudlinux, Imunify360 Tích hợp