Hỗ trợ giám sát, quét mã độc, check lỗi theo yêu cầu, tối ưu tốc độ website Wordpress

SGD 01
2,000,000 VNĐ
12 tháng
 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 15GB SSD DISK
 • 1 IP riêng
 • Unlimited Băng thông
 • 100Mbps Network Speed
 • Fastpanel Panel
 • 3 Domains
 • Hàng tuần Backup
SGD 02
4,500,000 VNĐ
12 tháng
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 35GB SSD DISK
 • 1 IP riêng
 • Unlimited Băng thông
 • 100Mbps Network Speed
 • Fastpanel Panel
 • 5 Domains
 • Hàng tuần Backup
SGD 03
6,000,000 VNĐ
12 tháng
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SSD DISK
 • 1 IP riêng
 • Unlimited Băng thông
 • 100Mbps Network Speed
 • Directadmin Panel
 • 10 Domains
 • Hàng tuần Backup