VPS Linux

CPU E5v3 đời mới, RAM DDR4, FULL SSD - Hỗ trợ cài đặt ban đầu, chuyển dữ liệu miễn phí

L-1

Bắt đầu từ

100,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
L-2

Bắt đầu từ

240,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
L-3

Bắt đầu từ

320,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
L-4

Bắt đầu từ

480,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
L-5

Bắt đầu từ

600,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 70GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
L-6

Bắt đầu từ

900,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 10GB RAM
 • 80GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps/4Mbps
Tất cả các gói bao gồm
 • CPU E5v3
 • RAM DDR4
 • Full SSD
 • Hỗ trợ cài đặt ban đầu