VPS Linux

CPU E5v3 đời mới, RAM DDR4, FULL SSD - Hỗ trợ cài đặt ban đầu, chuyển dữ liệu miễn phí

L-1

150,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB Disk
 • Unlimited BW
L-2

240,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk
 • Unlimited BW
L-3

320,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB Disk
 • Unlimited BW
L-4

480,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB Disk
 • Unlimited BW
L-5

600,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 70GB Disk
 • Unlimited BW
L-6

900,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 8GB RAM
 • 80GB Disk
 • Unlimited BW