VPS Linux

CPU E5 đời mới, RAM DDR4, FULL SSD - Hỗ trợ cài đặt ban đầu, chuyển dữ liệu miễn phí

L-2

Bắt đầu từ

200,000 VNĐ

1 tháng

 • 1 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
L-3

Bắt đầu từ

300,000 VNĐ

1 tháng

 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
L-4

Bắt đầu từ

450,000 VNĐ

1 tháng

 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
L-5

Bắt đầu từ

600,000 VNĐ

1 tháng

 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 70GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
L-6

Bắt đầu từ

900,000 VNĐ

1 tháng

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 100GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Tất cả các gói bao gồm
 • CPU đời mới
 • RAM DDR4
 • Full SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Backup hàng tuần
 • IP mới - sạch
 • Free Snapshot
 • Free cài đặt ban đầu
 • Uptime 99.9%