VPS Nước Ngoài

VPS tại các quốc gia như: Singapore, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan. Hỗ trợ cài đặt ban đầu, chuyển dữ liệu miễn phí

Starter
120,000 VNĐ
Měsíčně
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD
 • 1TB Bandwidth
 • 100Mbps Network Speed
Starter US
120,000 VNĐ
Měsíčně
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD
 • 1TB Bandwidth
 • 100Mbps Network Speed
NN 01
195,000 VNĐ
Měsíčně
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 40 GB SSD NVme
 • 1TB Bandwidth
 • 250Mbps Network Speed
NN 02
350,000 VNĐ
Měsíčně
 • 2 vCPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SSD NVme
 • 2 TB Bandwidth
 • 500 Mbps Network Speed
NN 03
720,000 VNĐ
Měsíčně
 • 4 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 160 GB SSD NVme
 • 3 TB Bandwidth
 • 1 Gbps Network Speed
NN 04
960,000 VNĐ
Měsíčně
 • 8 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 160 GB SSD NVme
 • 4 TB Bandwidth
 • 2 Gbps Network Speed
NN 05
3,400,000 VNĐ
Měsíčně
 • 8 vCPU
 • 32 GB RAM
 • 640 GB SSD NVme
 • 6 TB Bandwidth
 • 2 Gbps Network Speed