VPS Windows quốc tế

Windows Sing 01
150,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 2G RAM
 • 15GB DISK
Windows Sing 02
200,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 2G RAM
 • 15GB DISK
Windows Sing 03
220,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 3G RAM
 • 20GB DISK
US 01

Bắt đầu từ

240,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB NVme
 • 250Mbps Network speed
 • Ticket/Zalo Hỗ trợ reboot
 • Renew Đầu tháng
US 02

Bắt đầu từ

350,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 vCPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB NVme
 • 500Mbps Network speed
 • Ticket/Zalo Hỗ trợ reboot
 • Renew Đầu tháng
US 03

Bắt đầu từ

650,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 160 GB NVme
 • 1Gbps Network speed
 • Ticket/Zalo Hỗ trợ reboot
 • Renew Đầu tháng