VPS Windows Quốc Tế

VPS tại các quốc gia như: Singapore, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan. Hỗ trợ cài đặt Windows 2012, Windows 2019, Windows 10

QT 1 - SSD
150,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD
 • 1TB Bandwidth
 • 100Mbps Network Speed
QT 1 - NVme
180,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 25GB NVme
 • 1TB Bandwidth
 • 100Mbps Network Speed
QT 2
320,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 40GB NVme
 • 2TB Bandwidth
 • 500Mbps Network Speed
QT 3
650,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 160GB NVme
 • 3TB Bandwidth
 • 1Gbps Network Speed