VPS dùng nuôi acc, chạy tool

Win 01

Bắt đầu từ

100,000 VNĐ

1 tháng

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 02

Bắt đầu từ

150,000 VNĐ

1 tháng

 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 03

Bắt đầu từ

220,000 VNĐ

1 tháng

 • 3 CPU
 • 3GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 04

Bắt đầu từ

250,000 VNĐ

1 tháng

 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 05

Bắt đầu từ

320,000 VNĐ

1 tháng

 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 15GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 06

Bắt đầu từ

520,000 VNĐ

1 tháng

 • 4 CPU
 • 8GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup